Monday, 30 April 2018

Nieuw: Onderwijsmodules Kingdom Theology van New Wine en Vineyard i.s.m. de CHE


Voor het eerst in Nederland wordt het mogelijk om op bachelorniveau theologisch onderwijs te volgen vanuit de charismatische vernieuwing van New Wine en Vineyard. In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bieden we vanaf studiejaar 2018-2019 twee onderwijsmodules aan over de theologie van het Koninkrijk.

De colleges maken deel uit van het minor-programma voor studenten theologie aan de CHE, maar staan ook open voor anderen, zoals predikanten, missionair pioniers en kerkelijk werkers.
Een mooie kans om stevig invulling te geven aan je studieverlof!

Thursday, 30 November 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (5): Voorpost van het Koninkrijk

Elke plaatselijke kerk is bedoeld als een voorpost van Gods Koninkrijk. Hier mag concreet iets zichtbaar worden – in een gemeenschap waar Woord en sacrament bediend worden en de Geest tot leven wekt. Een gemeenschap van vergeven mensen die ook elkaar vergeven, van genezing en bevrijding. Een gemeenschap die opkomt voor gerechtigheid en vrede.

Laatste deel in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk?

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]

Friday, 24 November 2017

New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden

In de gemeente van Christus mogen we Gods stem leren verstaan en elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met woorden van God (1 Korintiërs 14: 3). Voor New Wine schreef ik een cursus voor de héle gemeente, om hier samen in te groeien. In zes bijeenkomsten ga je met elkaar op ontdekkingstocht.

De cursus is binnenkort online te bestellen via de webshop van New Wine of boekhandel Riemer (losse verkoop: 9,50).

Thursday, 16 November 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (4): Gezonden in de kracht van de Geest

Jezus zendt zijn leerlingen de wereld in om het Koninkrijk van God te verkondigen en in praktijk te brengen, zoals Hij ons dit voordeed: mensen bij God brengen, zieken genezen, bevrijden wie gebonden is door zonden en boze machten. Opstaan voor een eerlijke wereld en goede zorg voor de schepping. Vrede brengen in een geschonden wereld.

Deel 4 in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk?

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]

Friday, 10 November 2017

Proeven en watertanden (column Studiedag Mijn God geneest)


Het oude dametje zag mijn opgestoken hand en keek me verschrikt aan. Lichte paniek in haar ogen. Ze zei: “I never prayed for healing with someone!” Toen begonnen haar ogen ondeugend te twinkelen. “But I can try!”

Jezus zendt zijn volgelingen in de wereld om zó dit Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad en in de kracht van de Heilige Geest. Eerst zendt hij de twaalf uit, dan de zeventig, en vervolgens al zijn volgelingen totdat Hij wederkomt. “Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: ‘Het Koninkrijk van God heeft jullie bereikt’” (Lucas 10: 9; Matteüs 28: 18 - 20).

[Gesproken column op de Studiedag Mijn God geneest (10 november 2017), georganiseerd door de VU, TUA en TUK.]

Tuesday, 31 October 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (3): Het mysterie van het Koninkrijk

In het Nieuwe Testament spreekt Jezus soms over het Koninkrijk alsof het al gekomen is. Zijn wonderen en tekenen getuigen ervan. Op andere momenten zegt Jezus dat het Koninkrijk pas aan het einde van de tijd aanbreekt, als Hij opnieuw komt. Tot die tijd geneest niet iedereen, raast het onrecht voort in de wereld, en zucht en lijdt de schepping. De gemeente van Christus staat volop in dit spanningsveld.

Deel 3 in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk? 

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]

Monday, 23 October 2017

De betekenis van autoriteit en kracht bij de doop van Jezus


In de charismatische vernieuwing wordt vaak gezegd dat christenen het Koninkrijk van God zouden moeten verkondigen in de ‘autoriteit’ en ‘kracht’ van Jezus Christus, waarmee dan wordt bedoeld dat hun bediening gepaard gaat met tekenen en (genezings)wonderen. Kunnen we dit theologisch volhouden? Is het niet zo dat Jezus wonderen kon verrichten omdat Hij God was?
In dit artikel kijken we naar de doop van Jezus in de Jordaan: wat vertelt deze gebeurtenis ons over de betekenis van ‘autoriteit’ en ‘kracht’ in Jezus’ eigen bediening? We doen dit aan de hand van drie niet-charismatische systematisch theologen uit de protestantse traditie: Abraham Kuyper, Jürgen Moltmann en Wolfhart Pannenberg. De implicaties voor onze geloofspraktijk blijken spannend.

[Dit artikel verscheen eerder in GEESTkracht, bulletin voor charismatische theologie (CWN), nummer 80, najaar 2017]

Wednesday, 18 October 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (2): Jezus brengt het Koninkrijk van God

Doopdienst van de Plantagekerk (GKv) in Zwolle. Foto: Patrick Ooms
Jezus brengt het leven in al zijn volheid. Hij herstelt mensen in de liefde van God, geneest de zieken en bevrijdt wie gebonden is aan de machten van zonde en kwaad. Dit is het Koninkrijk van God! Het is gekomen in Jezus en wordt werkelijkheid door Gods Geest.


Deel 2 in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk? In dit tweede deel: Jezus brengt het leven in al zijn volheid.

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]

Thursday, 5 October 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (1): Dochters & zonen van de Vader

 Als we bidden om de komst van het Koninkrijk van God, dan mogen we dat doen als dochters en zonen van de Vader.
We mogen ons laven aan Gods overvloedige liefde voor ons – ontvankelijk worden voor zijn aanwezigheid, genieten van wie Hij is, zijn stem leren verstaan.


Deel 1 in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk? In dit eerste deel: we hebben een nieuwe identiteit als onvoorwaardelijk geliefde kinderen van de Vader.

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]

Tuesday, 3 October 2017

New Wine Predikantenretraite Luisterend biddenOp 2 - 4 november is er opnieuw een predikantenretraite van New Wine, in het Emmaus-klooster in Helvoirt: Hoe kun je groeien in het verstaan van Gods stem en anderen "opbouwen, troosten en bemoedigen" (1 Kor. 14: 3)?

Deze retraite biedt een kennismaking met de nieuwe gemeentecursus van New Wine: Luisterend bidden (verschijnt in november). Deze cursus kun je als voorganger zelf geven in je gemeente, samen met je kringleiders. Daarom nodigen we je uit om je (kring)leiders mee te nemen naar deze retraite!

Wednesday, 6 September 2017

Hoe kun je niet alleen wéten maar ook erváren dat God de levende Heer in ons midden is? (mijn preek op de New Wine Zomerconferentie 2017)

Inderdaad, dit ben ik niet, maar Jan-Maarten Goedhart ;-)
Op de New Wine Zomerconferentie mocht ik op de eerste avond aftrappen met een preek over het conferentiethema: God in ons midden. Waarom vinden we het vaak lastig om niet alleen te wéten maar ook te erváren dat God de levende Heer in ons midden is, die spreekt, geneest en herstelt?
M'n verhaal staat nu online op het Vimeo-kanaal van New Wine (m'n preek begint rond 35'00''): https://vimeo.com/230355377

Feest van het Koninkrijk - Wat is de rode lijn van dit gemeenteproject?Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar de "basics" van de theologie van het Koninkrijk verkent. Je ontdekt hoe thema's als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding van het kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde.

In deze blog geef ik een overzicht van de inhoudelijke rode lijn van dit gemeenteproject: wat is de kern van elk hoofdstuk (en wat zijn de kernbijbelteksten die daarbij horen)? En wat is de kern van elke groeigroep-bijeenkomst?