Thursday 23 May 2024

 Wat gebeurt er bij de doop van Jezus?

In de charismatische beweging wordt vaak gezegd dat christenen de woorden en werken van het
Koninkrijk kunnen doen, "met dezelfde autoriteit en kracht als Jezus". Om dat te wegen, zullen we eerst scherp moeten hebben wat die "autoriteit" en "kracht" betekenden in de bediening van Jezus zelf. Wat gebeurde er precies bij Jezus' doop in de Jordaan, toen de Geest op hem neerdaalde (theofanie)?

In dit artikel bespreek ik wat Abraham Kuyper, Karl Barth, Jürgen Moltmann en Wolfhart Pannenberg hierover zeggen.

Spoiler: de inbreng van Kuyper is hier verrassend radicaal en relevant.


Monday 23 October 2023

Evangelische theologie en het heil

Dwight L. Moody
Ook in de evangelische heilsleer ligt de nadruk op de - juridische - rechtvaardiging van de zondaar. In
grote delen van de evangelische beweging is (sinds Lausanne 1974) ruime aandacht voor sociale en ecologische gerechtigheid, maar vaak is nog de vrees dat dit afleidt van wat de eigenlijke kern van Gods heil zou zijn: redding voor de ziel.

Een beknopte typologie (ontleend aan mijn thesis).

Gereformeerde theologie en het heil

De gereformeerde traditie heeft altijd de samenleving en schepping op het oog gehad. Maar in de verzoeningsleer lag de nadruk zo sterk op de (juridische) rechtvaardiging van de zondaar, dat “heil” vrijwel ging samenvallen met “rechtvaardiging” en eeuwige redding voor de ziel. De vernieuwing van het leven en van de schepping werd - in weerwil van het brede gereformeerde perspectief - secundair. Het werd veelal behandeld onder de noemer van een deugdzaam leven uit dankbaarheid, van de christelijke ethiek, en niet gerekend tot de kern van Gods heil,of anders gezegd: de substantie van het heil.

Een beknopte typologische schets (uit mijn thesis).

Thursday 1 December 2022

Gedeeld verlangen, andere theologie

 

Theologische kanttekeningen bij de Post-Toronto-beweging

Tot de vijfde, neo-pentecostale hoofdstroom in mijn taxonomie van pentecostale en charismatische vernieuwing (zie hoofdstuk 2) behoren ook voorgangers, kerken en organisaties die ik aanduid als de Post-Toronto-beweging. Deze beweging, waartoe bijvoorbeeld Bill Johnson (Bethel Church, Redding) en Randy Clark (Global Awakening) behoren, staat dicht bij de ‘enacted, inaugurated eschatology’ van John Wimber, Vineyard en New Wine. Toch zijn er belangrijke theologische verschillen. Wat zijn die verschillen en waarom zijn ze belangrijk? 

Wednesday 8 June 2022

Nieuwe cursus Gebedspastoraat

Vers van de pers: het 122 pagina's tellende cursusmagazine bij de Cursus gebedspastoraat, waarvan ik de redactie mocht voeren. Eindelijk echt in handen!

Dit cursusmagazine (niet los verkrijgbaar) hoort bij de nieuwe Cursus gebedspastoraat, die verder bestaat uit zelfstudie (o.a. literatuur van Lin Button, Michelle van Dusseldorf, Alexander Venter en Wilkin van de Kamp), vier trainingsweekenden in het klooster, intervisie en een stage. De cursus is geaccrediteerd door het Evangelisch College en levert je een heus certificaat op. We starten in september!

Het cursusmagazine bevat bijdragen van Agnes Huizenga, Jan Minderhoud, Philip Troost, Gerrie Dijkstra, Dietske van Winkelhoff, Friedeke Marijne (In Christus Heel), Mark Hage, Wilkin van de Kamp (VrijZijn) en mijzelf - een mooi schrijversteam van gebedspastors, therapeuten en theologen.

Heb je interesse? Mail dan Danielle Los (cursuscoördinator): danielle.los@new-wine.nl.

Sunday 16 May 2021

Nieuw: Ministrycursus voor jongerenIn een mooie samenwerking met Youth For Christ ontwikkelden we een jongerenvariant van de
ministrycursus (15 - 18 jaar), met een cursusmagazine voor jeugdleiders en een bijbehorend werkboek voor de jongeren zelf. Corine Zonnenberg en Christine Corstanje (YfC) schreven het materiaal voor de vijf cursusavonden, met nadruk op ervaringsgericht leren dat aansluit bij de geloofsontwikkeling van jongeren.
Ik deed de eindredactie en theologische begeleiding.

Een werkgroep vanuit Praktijkcentrum / Kerkpunt, Navigators Nederland en Soul Survivor dacht mee bij de ontwikkeling van deze cursus, en uiteraard ook een aantal jongeren zélf - onder wie Luca Versteeg, die is aangesteld als landelijk coördinator (New Wine) van deze jongerencursus.

Wednesday 12 August 2020

Heel het leven! Themapakket rond ecologische gerechtigheid

 


Wat betekent het Koninkrijk van God voor onze betrokkenheid bij een rechtvaardige wereld en zorg voor Gods schepping? Samen met een tof team van schrijvers vanuit A Rocha, Micha Nederland, YfC, 24/7 Prayer en New Wine én mediahuis Living Image ontwikkelde ik het themapakket Heel het leven!. Deze zomer gingen talloze kerken, kringen en gezinnen er al mee aan de slag, als online alternatief voor de New Wine Zomerconferentie. Het leent zich ook uitstekend voor een gemeenteproject of huisgroepen.


Het themapakket bestaat uit vijf videotalks van Dave Bookless (A Rocha) en Jan- Maarten Goedhart (New Wine) en verwerkingsmaterialen voor volwassenen, tieners en kinderen. Ook zijn er worship-video's per thema, en kindervideo's van Marcel en Lydia Zimmer.


Wednesday 8 July 2020

Gods shalom wordt wereldwijd - Voorwoord bij Martin Koornstra


Het was tijdens mijn werk als journalist in India en Afrika, vijfentwintig jaar geleden, dat er iets scheurde in mijn binnenste, als een spier die scheurt en nooit meer helemaal heelt. De getraumatiseerde weeskinderen in dat uitzichtloze vluchtelingenkamp in Sudan. Het bloed op de muren van de kerken in Rwanda. De lege ogen van de moslimmeisjes in Kashmir, die verkracht waren door Indiase soldaten. Onze wereld is zo intens geschonden en vol hemeltergend onrecht. Wie dat binnenlaat, raakt verwond.

In deze blog kun je het voorwoord lezen dat ik schreef bij het nieuwste boek van Martin Koornstra: Groeien in koninkrijk denken.

Friday 26 June 2020

Bidden om de heelheid van Gods koninkrijk - Voorwoord bij Alexander Venter


De Zuid-Afrikaanse Vineyard-theoloog Alexander Venter schreef een uitstekend boek over gebedsministry en de bediening van genezing, dat inmiddels een klassieker is: Doing Healing. Ik gebruik dit boek bij het theologisch onderwijs aan de TU Kampen en het Evangelisch College. En ik maakte er dankbaar gebruik van bij het schrijven van de nieuwe ministrycursus.

Doing Healing is (i.s.m. New Wine) nu ook vertaald in het Nederlands: Groeien in heelheid - gebedsministry en het Koninkrijk van God. Een absolute aanrader voor wie verdieping wil bij de nieuwe ministrycursus.

In deze blog kun je het voorwoord lezen dat ik schreef.

Saturday 4 April 2020

Alexander Venter: Een koninkrijksperspectief op de coronacrisis


Vanuit kerken en christelijke bewegingen wordt heel verschillend gereageerd op de huidige coronacrisis. De één meent een ‘straf van God’ te herkennen. De ander ziet een ‘demonische aanval’ en ‘verbreekt de macht van het virus in Jezus’ naam’. En weer een ander denkt dat we deze pandemie maar gewoon moeten uitzitten.
Wat leren we van het perspectief van de theologie van het Koninkrijk?

Enkele handreikingen van Vineyard-theoloog Alexander Venter (in maart nog hoofdspreker op de Winterconferentie van New Wine, over gebedsministry en genezing).

Friday 20 March 2020

Wat is de kern van de theologie van New Wine en Vineyard?


Wat is nou de systematisch-theologische kern van de theologie van het Koninkrijk, zoals die ontstond en ontwikkeld werd binnen de internationale bewegingen van Vineyard en New Wine (en inmiddels veel breder omarmd wordt)?

Ik duid deze theologie graag aan als “enacted, inaugurated eschatology”Deze drie begrippen vragen om uitleg. Daarom een korte blog (ook opgenomen in Module 3 van de Ministrycursus).

Monday 2 March 2020

Philip Jenkins: Migrantenkerken en charismatische vernieuwing revitaliseren de kerk in Europa

Op 11 maart wordt aan de VU een seminar gehouden met professor Philip Jenkins, over 'World Christianity, politics and public life' (zie hier voor info & aanmelden). Al in 2011 interviewde ik hem voor Koers over de krimp van de westerse kerk en het groeiende belang van migrantenkerken én charismatische vernieuwings-bewegingen binnen de gevestigde kerken.
"Het Europese christendom is op sterven na dood," zei Jenkins destijds. "Maar migrantenkerken en traditionele kerken die openstaan voor charismatische vernieuwing - zoals New Wine en de Alphacursus - blijken wél in staat om niet-christenen te bereiken en zelfs te groeien."

Een interview dat ik 2011 had met Philip Jenkins, voor het christelijke opiniemaandblad cvkoers (nu: denieuwekoers).

Friday 7 February 2020

Living the Future - een boekbespreking


Met Living the Future: The Kingdom of God & the Holy Spirit in the Vineyard Movement laat Douglas Erickson zien dat er binnen de Vineyard-beweging inmiddels volwassen, academische theologie wordt bedreven.
Een must-read voor theologen met interesse voor de charismatische vernieuwing van de Vineyard-beweging én New Wine.


Een boekbespreking (eerder verschenen in Inspirare, tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, Vol. 4, 2019).

Thursday 16 January 2020

Gebedsministry & de heelheid van Gods Koninkrijk (3): De komst van het Koninkrijk van GodIn 2019 schreef ik een nieuwe ministrycursus voor New Wine. In een driedelige blogserie geef ik je hier vast een sneak preview.
Deel 3 (slot): Voor een goed begrip van gebedsministry is het belangrijk dat we het grotere plaatje begrijpen van het Koninkrijk van God. Als we bidden met mensen, gaat het niet om heelheid of genezing op zich. Het is altijd gericht op de doorbraak van Gods Koninkrijk: schepping die leeft en bloeit vanuit de verbondenheid met de Schepper.
En we ervaren steeds een spanningsveld: het overvloedige leven van Gods Koninkrijk breekt soms inderdaad krachtig door, terwijl het op andere momenten verborgen blijft.

Tuesday 14 January 2020

The Spirit is Moving - een boekbespreking


Ter gelegenheid van zijn emeritaat werd aan professor Kees van der Kooi een bundel essays aangeboden over een thema dat hem na aan het hart ligt: The Spirit is movingNew Pathways in Pneumatology.
Om met de deur in huis te vallen: de samenstellers - Gijsbert van den Brink, Eveline van Staalduine-Sulman en Maarten Wisse – hebben een boek afgeleverd dat ertoe doet, met een indrukwekkende reeks auteurs: van Benno van den Toren tot Richard Mouw en van Bruce McCormack tot Michael Welker. Maar er is ook iets aan de hand met deze bundel.


Een boekbespreking (eerder verschenen in: Inspirare, tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, Vol. 4, 2019).

Wednesday 8 January 2020

Bewéég die heupen! - Column in Naast


“Jullie Nederlanders zijn net hersenen op stokjes!” Mama Milly keek meewarig naar mijn onbeholpen dansbewegingen tijdens de aanbidding in onze multiculturele gemeente Grace Church. “Jullie zitten alleen maar in je hoofd. Maar God heeft je ook een lichaam gegeven, pastor! Bewéég die heupen! Voel dat lichaam! Geef je in aanbidding aan God!”

Deze column verscheen eerder in Naast (magazine van zendingsorganisatie DVN), oktober 2019.

Thursday 2 January 2020

Gebedsministry & de heelheid van Gods Koninkrijk (2): Shalom- groeien in heelheid


Bij gebedsministry bidden we om Gods heelheid in ons leven. Dat doen we vanuit een bijbels-holistisch mensbeeld. In deze tweede blog leg ik uit wat we hieronder verstaan. 
Samenvattend: Gebedsministry is het bidden met mensen op gezag van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest, gericht op herstel in de liefde van God en groei in heelheid naar geest, psyche, lichaam en relaties (shalom).

In 2019 schreef ik een nieuwe ministrycursus voor New Wine. In deze driedelige blogserie geef ik een sneak preview van het eerste hoofdstuk uit de eerste module (De basis van gebedsministry), zodat je een indruk hebt van de onderliggende visie.Tuesday 24 December 2019

New Wine Winterconferentie 2020 – Groeien in heelheid


Hoe kunnen we bij gebedsministry bidden voor genezing en herstel? Hoe doen we dat vol verwachting én pastoraal zorgvuldig, ook als we merken dat genezing vaak nog uitblijft? Tijdens de New Wine Winterconferentie (Veenendaal, 6 – 7 maart 2020) gaan we de diepte in met stevig onderwijs en volop oefenruimte, samen met spreker/trainer Alexander Venter (Vineyard Zuid-Afrika).

Deelnemers aan de conferentie ontvangen bij aankomst Module 3 van de Ministrycursus: Gebedsministry en genezing.

Lees hier meer en meld je aan via TrueTickets (vroegboekkorting tot 15 januari)

Thursday 19 December 2019

Gebedsministry & de heelheid van Gods Koninkrijk (1): Geliefde dochters en zonen


In 2019 schreef ik een nieuwe ministrycursus voor New Wine. De nieuwe cursus bestaat uit drie losse modules, zodat je als gebedsteam een praktijkgericht leertraject aangaat. In een driedelige blogserie geef ik je hier vast een sneak preview van het eerste hoofdstuk uit de eerste module (De basis van gebedsministry). Het geeft je een indruk van de onderliggende visie van deze vorm van gebed:
1. we bidden als Gods geliefde kinderen en medewerkers
2. ons gebed is gericht op het doorbreken van Gods shalom in ons leven (vanuit een bijbels-holistisch mensbeeld)
3. ons perspectief daarbij is Gods Koninkrijk, dat is aangebroken in Jezus Christus én dat op zich laat wachten tot Hij opnieuw komt.

Tuesday 3 December 2019

TU Kampen: PEP-cursus Charismatische vernieuwing

De Theologische Universiteit Kampen biedt vanaf dit studiejaar het keuzevak Charismatische Vernieuwing aan in de predikantsmaster, in samenwerking met New Wine. Dit vak is ook te volgen als PEP-cursus (permanente educatie voor predikanten). Hans Burger en ik gaan het vak geven, samen met Agnes Huizenga (New Wine stafwerker Gebed en ministry). De colleges starten in april 2020.

Maak kennis met de pentecostale en charismatische beweging. Laat je verrijken. Sta stil bij het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. En doordenk vanuit gereformeerd perspectief de vragen die op je afkomen.