Friday, 29 November 2013

Grenzeloze bemoediging (Column De Reformatie)


Kerkplanting in Europa is een moeizaam gebeuren en ontmoediging ligt steeds op de loer. Wat niet helpt, zijn de steeds terugkerende – en goedbedoelde! –  vragen van christenen uit omringende kerken naar getalsmatige groei: “Hoeveel mensen heb je al gedoopt?”, “Heb je al meer bezoekers?” Wat evenmin helpt, zijn de succesverhalen vanuit de internationale kerkplantingsbeweging die je als kerkplanter telkens tegenkomt in de vakliteratuur.