Tuesday, 28 October 2014

Evolutie en geloofstwijfel (Column De Reformatie)

Het afgelopen jaar sprak ik meerdere dertigers en veertigers die niet meer in God geloofden door wat er in de kerk werd gezegd over schepping en evolutie. En ik kom buitenkerkelijke zoekers tegen voor wie het christelijk geloof om diezelfde reden ├╝berhaupt geen optie is. Maar ook kerkgangers zijn er niet altijd gerust op: Als evolutie waar blijkt te zijn, ondergraaft dat dan niet mijn geloof? Het kan zomaar een zeurende twijfel worden in je wandel met God.