Feest van het KoninkrijkNu verschenen:

Feest van het Koninkrijk
Een verdiepend gemeenteproject
rond het Onze Vader


Check de Facebook-pagina: www.facebook.com/FeestvanhetKoninkrijk/

en de website:
(bestel het boek hier online, met flinke staffelkortingen voor kerken, en download extra materialen)
www.feestvanhetkoninkrijk.nl

Of volg op Twitter: @FeestvhKoninkrijk
#FvhK

In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? Hoe raakt het aan thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving, en het verstaan van Gods stem? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn?

Feest van het Koninkrijk is geschreven om gebruikt te worden voor een verdiepend gemeenteproject. In zes themahoofdstukken gaan we de zes bedes in het Onze vader verkennen en toepassen. We zullen zien dat het Koninkrijk van God geen ongrijpbaar idee is, maar dat het alles te maken heeft met deze concrete aarde waarop we leven. Week 1:     Onze Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd
                 God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen

Week 2:     Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de   hemel
                 God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking

Week 3:     Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
                 God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te                  zijn

Week 4:     Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is
                 Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven

Week 5:     En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
                 God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn

Week 6:     Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
                  God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst

·         Zes themazondagen
Elke week staat één thema centraal, dat geïntroduceerd wordt in de kerkdienst(en).

·         Stille tijd thuis
Elk themahoofdstuk bestaat uit zes gedeelten, zodat je elke dag één gedeelte kunt lezen. Bij elk gedeelte staan ook persoonlijke verwerkingsvragen. De nadruk ligt op je eigen leven met God.

·         Wekelijkse groeigroepen

Wekelijks kom je bijeen in een groeigroep. De nadruk ligt op het gemeente-zijn: hoe kun je groeien als gemeenschap van Gods Koninkrijk?‘Dit werkboek voorziet in een belangrijke behoefte. Ik ken geen materiaal dat met zoveel diepgang het Bijbelse onderwijs over het Koninkrijk van God behandelt. Het lezen en bespreken van dit boek brengt niet alleen verdieping van kennis, maar raakt ook ons hart en ons handelen. Het is echt een feest om met dit boek aan de slag te gaan.’
Jan-Maarten Goedhart  - Predikant (PKN) en werkzaam bij de IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk. Hij is bestuursvoorzitter van New Wine Nederland

‘Geloven in de kracht van de heilige Geest. Gods koninkrijk zoeken en vinden. Van Jezus het leven in al zijn volheid ontvangen. Verwachtingsvol bidden. Dat is waar het om gaat in het leven van elke christelijke geloofsgemeenschap. Herken je dat? Wil je daarin groeien? Dan heb je met dit boek goud in handen!’
Jos Douma - Voorganger Plantagekerk Zwolle (GKv) en docent spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven
Ronald Westerbeek (1970) is theoloog en oud-kerkplanter van ICF Amersfoort (CGK/GKv). Eerder verschenen o.a. Stromen van levend water. Werken met de gaven van de Geest in de gemeente (2005), en  Feest van genade  (herziene uitgave 2007).


1 comment:

  1. Heel benieuwd naar! Verl zegen en inspiratie bij het schrijven!

    ReplyDelete