Monday, 30 April 2018

Nieuw: Onderwijsmodules Kingdom Theology van New Wine en Vineyard i.s.m. de CHE


Voor het eerst in Nederland wordt het mogelijk om op bachelorniveau theologisch onderwijs te volgen vanuit de charismatische vernieuwing van New Wine en Vineyard. In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bieden we vanaf studiejaar 2018-2019 twee onderwijsmodules aan over de theologie van het Koninkrijk.

De colleges maken deel uit van het minor-programma voor studenten theologie aan de CHE, maar staan ook open voor anderen, zoals predikanten, missionair pioniers en kerkelijk werkers.
Een mooie kans om stevig invulling te geven aan je studieverlof!