Saturday, 4 April 2020

Alexander Venter: Een koninkrijksperspectief op de coronacrisis


Vanuit kerken en christelijke bewegingen wordt heel verschillend gereageerd op de huidige coronacrisis. De één meent een ‘straf van God’ te herkennen. De ander ziet een ‘demonische aanval’ en ‘verbreekt de macht van het virus in Jezus’ naam’. En weer een ander denkt dat we deze pandemie maar gewoon moeten uitzitten.
Wat leren we van het perspectief van de theologie van het Koninkrijk?

Enkele handreikingen van Vineyard-theoloog Alexander Venter (in maart nog hoofdspreker op de Winterconferentie van New Wine, over gebedsministry en genezing).

Friday, 20 March 2020

Wat is de kern van de theologie van New Wine en Vineyard?


Wat is nou de systematisch-theologische kern van de theologie van het Koninkrijk, zoals die ontstond en ontwikkeld werd binnen de internationale bewegingen van Vineyard en New Wine (en inmiddels veel breder omarmd wordt)?

Ik duid deze theologie graag aan als “enacted, inaugurated eschatology”Deze drie begrippen vragen om uitleg. Daarom een korte blog (ook opgenomen in Module 3 van de Ministrycursus).

Monday, 2 March 2020

Philip Jenkins: Migrantenkerken en charismatische vernieuwing revitaliseren de kerk in Europa

Op 11 maart wordt aan de VU een seminar gehouden met professor Philip Jenkins, over 'World Christianity, politics and public life' (zie hier voor info & aanmelden). Al in 2011 interviewde ik hem voor Koers over de krimp van de westerse kerk en het groeiende belang van migrantenkerken én charismatische vernieuwings-bewegingen binnen de gevestigde kerken.
"Het Europese christendom is op sterven na dood," zei Jenkins destijds. "Maar migrantenkerken en traditionele kerken die openstaan voor charismatische vernieuwing - zoals New Wine en de Alphacursus - blijken wél in staat om niet-christenen te bereiken en zelfs te groeien."

Een interview dat ik 2011 had met Philip Jenkins, voor het christelijke opiniemaandblad cvkoers (nu: denieuwekoers).

Friday, 7 February 2020

Living the Future - een boekbespreking


Met Living the Future: The Kingdom of God & the Holy Spirit in the Vineyard Movement laat Douglas Erickson zien dat er binnen de Vineyard-beweging inmiddels volwassen, academische theologie wordt bedreven.
Een must-read voor theologen met interesse voor de charismatische vernieuwing van de Vineyard-beweging én New Wine.


Een boekbespreking (eerder verschenen in Inspirare, tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, Vol. 4, 2019).

Thursday, 16 January 2020

Gebedsministry & de heelheid van Gods Koninkrijk (3): De komst van het Koninkrijk van GodIn 2019 schreef ik een nieuwe ministrycursus voor New Wine. In een driedelige blogserie geef ik je hier vast een sneak preview.
Deel 3 (slot): Voor een goed begrip van gebedsministry is het belangrijk dat we het grotere plaatje begrijpen van het Koninkrijk van God. Als we bidden met mensen, gaat het niet om heelheid of genezing op zich. Het is altijd gericht op de doorbraak van Gods Koninkrijk: schepping die leeft en bloeit vanuit de verbondenheid met de Schepper.
En we ervaren steeds een spanningsveld: het overvloedige leven van Gods Koninkrijk breekt soms inderdaad krachtig door, terwijl het op andere momenten verborgen blijft.

Tuesday, 14 January 2020

The Spirit is Moving - een boekbespreking


Ter gelegenheid van zijn emeritaat werd aan professor Kees van der Kooi een bundel essays aangeboden over een thema dat hem na aan het hart ligt: The Spirit is movingNew Pathways in Pneumatology.
Om met de deur in huis te vallen: de samenstellers - Gijsbert van den Brink, Eveline van Staalduine-Sulman en Maarten Wisse – hebben een boek afgeleverd dat ertoe doet, met een indrukwekkende reeks auteurs: van Benno van den Toren tot Richard Mouw en van Bruce McCormack tot Michael Welker. Maar er is ook iets aan de hand met deze bundel.


Een boekbespreking (eerder verschenen in: Inspirare, tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, Vol. 4, 2019).

Wednesday, 8 January 2020

Bewéég die heupen! - Column in Naast


“Jullie Nederlanders zijn net hersenen op stokjes!” Mama Milly keek meewarig naar mijn onbeholpen dansbewegingen tijdens de aanbidding in onze multiculturele gemeente Grace Church. “Jullie zitten alleen maar in je hoofd. Maar God heeft je ook een lichaam gegeven, pastor! Bewéég die heupen! Voel dat lichaam! Geef je in aanbidding aan God!”

Deze column verscheen eerder in Naast (magazine van zendingsorganisatie DVN), oktober 2019.

Thursday, 2 January 2020

Gebedsministry & de heelheid van Gods Koninkrijk (2): Shalom- groeien in heelheid


Bij gebedsministry bidden we om Gods heelheid in ons leven. Dat doen we vanuit een bijbels-holistisch mensbeeld. In deze tweede blog leg ik uit wat we hieronder verstaan. 
Samenvattend: Gebedsministry is het bidden met mensen op gezag van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest, gericht op herstel in de liefde van God en groei in heelheid naar geest, psyche, lichaam en relaties (shalom).

In 2019 schreef ik een nieuwe ministrycursus voor New Wine. In deze driedelige blogserie geef ik een sneak preview van het eerste hoofdstuk uit de eerste module (De basis van gebedsministry), zodat je een indruk hebt van de onderliggende visie.