Thursday, 5 October 2017

New Wine & het Koninkrijk van God (1): Dochters & zonen van de Vader

 Als we bidden om de komst van het Koninkrijk van God, dan mogen we dat doen als dochters en zonen van de Vader.
We mogen ons laven aan Gods overvloedige liefde voor ons – ontvankelijk worden voor zijn aanwezigheid, genieten van wie Hij is, zijn stem leren verstaan.


Deel 1 in een serie van 5 blogs over New Wine en het Koninkrijk van God: wat geloven wij over Jezus, Koninkrijk & Kerk? In dit eerste deel: we hebben een nieuwe identiteit als onvoorwaardelijk geliefde kinderen van de Vader.

[Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl.]Zodra Jezus begint te praten over zijn Vader, proef je de liefde in zijn stem. Zijn woorden zijn vol van tederheid en intense bewondering, vol verlangen en diep respect. Vooral in het Evangelie van Johannes proef je telkens de intimiteit tussen Jezus en zijn Vader, hoe zij in hun liefde opgaan in elkaar en één zijn. “Als je mij kent, dan ken je de Vader,” zegt Jezus, want “weet je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is?”(Johannes 14: 9 - 10).

Als Jezus vertelt over zijn innige omgang met de Vader, dan krijgen we een inkijkje in de eeuwige intimiteit tussen de Zoon en de Vader. De Zoon, die zelf God is, “rust aan het hart van de Vader” (Johannes 1: 18). Voor het begin van de schepping ‘was ik zijn lieveling”, “ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht” (Spreuken 8: 30). Van eeuwigheid af aan, verheugt de Zoon zich in de Vader. En de Vader geniet van de Zoon. En de Geest verheerlijkt hen beiden.
Dit vertelt ons zoveel over wie God is! In zijn diepste wezen is God – Vader, Zoon en Geest – een gemeenschap van intense liefde! Hij is één God in drie personen, die niet los van elkaar bestaan maar in elkaar bestaan, elkaar liefhebben en verheerlijken. Die hun vreugde niet in zichzelf vinden, maar in de ander. God is zichzelf-gevende liefde.
De vroege kerkvaders hadden een prachtig beeld om die goddelijke drie-eenheid uit te leggen: de perichoresis. Je herkent daarin ons woord “choreografie”. Het is als een eeuwige dans van liefde, waarin Vader, Zoon en Geest intens van elkaar houden en hun diepste vervulling vinden in elkaar. En die God van liefde schiep de wereld - om te delen in zijn eeuwige liefde.
Jezus nodigt ons uit om weer te delen in die liefde, en onze diepste geluk te vinden in God. Als Hij zijn leerlingen leert bidden om de komst van Gods Koninkrijk, dan zegt Hij niet: “Bid maar: Vader van onze Heer”, maar: “Bid onze Vader.” Dat zijn ongekende woorden! Jezus nodigt ons uit om te delen in zijn eigen vertrouwelijke omgang met de Vader, als onvoorwaardelijk geliefd kind.

‘Hij moet ons hebben geschapen om ons ten dans te vragen, om te zeggen: als jij mijn grootheid eert, als jij mij in het middelpunt van je leven plaatst, als jij mij mooi vindt om wie ik van mezelf ben, dan voer ik jou mee in de dans, want je bent ervoor gemaakt…’

Tim Keller, Kruistocht. Het leven van koning Jezus


In Gods aanwezigheid
Als onvoorwaardelijk geliefde dochters en zonen van de Vader mogen we ons laven aan Gods overvloedige liefde voor ons. Leven vanuit het Koninkrijk van God, dat is in de eerste plaats: leven vanuit onze nieuwe identiteit in Christus, ons hart op de Vader richten, en onze vreugde vinden in God!
Daarom neemt aanbidding zo’n belangrijke plaats in binnen New Wine. God aanbidden, dat is: Hem verheerlijken en intens van Hem genieten (Psalm 27: 4). Steeds dieper ontdekken dat wij echt geliefde kinderen zijn en dat de Vader van ons geniet. Dat wij in de Zoon leven, en de Zoon in ons. Dat de Geest ons steeds opnieuw wil vervullen en doen overstromen van liefde. In onze aanbidding mogen we God ontmoeten – en een ontmoeting met God laat ons niet onveranderd.
Onze tijd van gebed is allereerst: tijd doorbrengen met God – Vader, Zoon en Heilige Geest. Ons openen voor zijn aanwezigheid. Ontvankelijk worden voor wat Hij in ons wil doen, of ons duidelijk wil maken. We mogen proeven van zijn liefdevolle nabijheid. In die vertrouwelijke omgang mogen we zijn stem steeds beter leren herkennen, zoals de schapen de stem herkennen van hun eigen herder (Johannes 10: 4, 14 – 15). In die ontmoeting mogen we ons laten vernieuwen naar het beeld van Jezus, en ons stap voor stap laten leiden door Gods Geest.


Deze blogs zijn overgenomen uit het eenmalige New Wine-magazine Proef!, die je kunt bestellen via new-wine.nl. Dit magazine leent zich goed voor bespreking in je huiskring of met je kerkenraad.

Zie ook:
No comments:

Post a Comment