Books


Gemeentecursus Luisterend bidden. Elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met woorden van God

Ronald Westerbeek
New Wine, 2017

Met de New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? En hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle manier met elkaar delen?

De cursus bestaat uit zes sessies voor de hele gemeente:
1. Op Jezus gaan lijken: geliefd kind van de Vader

2. Op Jezus gaan lijken: meewerken met de Vader
3. Gods stem herkennen: manieren waarop God spreekt
4. Gods stem herkennen: leren onderscheiden
5. Een liefdevolle gemeenschap: zorgvuldig bidden met anderen
6. Groeien in vertrouwelijke omgang en een luisterend leven

Magazine Proef! New Wine en het Koninkrijk van God

Ronald Westerbeek
New Wine, 2017

Wat bedoelt de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine met "de komst van het Koninkrijk van God"? Daarover gaat dit eenmalige magazine dat ik schreef voor New Wine. In vijf hoofdstukken schets ik de hoofdlijnen van de theologie van New Wine:

  1. Dochters en zonen van de Vader – Waar alles mee begint, en alles om draait, is dat we in Jezus Christus zijn aangenomen als Gods onvoorwaardelijk geliefde kinderen. Dát is onze nieuwe identiteit.
  2. Jezus brengt het Koninkrijk van God – Dit betekent niet alleen vergeving en verzoening, maar ook genezing en bevrijding van de machten van het kwaad, inclusief sociale en ecologische gerechtigheid. Ofwel: shalom voor de hele schepping.
  3. Het mysterie van het Koninkrijk – Dit volle leven breekt nu al door in de wereld, maar het laat óók nog op zich wachten. We leven proevend, maar ook watertandend.
  4. Gezonden in de kracht van de Geest – In deze tussentijd strekken we ons steeds uit naar vervulling met de Geest en naar de beloofde kracht en gaven, om het Koninkrijk in woord en daad te verkondigen.
  5. Voorpost van het Koninkrijk – Elke christelijke gemeente is een verrassend begin van Gods nieuwe wereld – wij mogen leven vanuit Gods toekomst.

Feest van het Koninkrijk

Ronald Westerbeek
Buijten & Schipperheijn, 2016

Feest van het Koninkrijk is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je met elkaar de "basics" van de theologie van het Koninkrijk verkent. Je ontdekt hoe thema's als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding van het kwaad onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde.
Het werkboek is zo geschreven dat het gebruikt kan worden voor een verdiepend gemeenteproject met zes themazondagen, wekelijkse groeigroepen en stille tijd thuis. Maar er komt veel aan de orde, dus je kunt prima overwegen om er twaalf weken voor te nemen (met tweewekelijkse groeigroepen). Of maak er het jaarthema van.


De hoogste prijs

Ronald and Nienke Westerbeek, illustrations Arjan Wilschut
Ark Media, 2008

An illustrated booklet for children (6+) for the Holy Week before Easter, containing daily devotions. The booklet closely follows from day to day the events between Jesus' entry in Jerusalem and his resurrection. For use in families, schools and churches.

40 dagen: Feest van genade

Aad Kamsteeg and Ronald Westerbeek
Buijten & Schipperheijn, 2006

How does God's grace radically transform your life? This work book for small groups contains materials (home study, group materials, youth materials) for a 40 Day Project in your church, celebrating God's grace in Jesus Christ.Stromen van levend water. Werken met de gaven van de Geest in de gemeente

Ronald Westerbeek (ed.)
Buijten & Schipperheijn, 2005

A survey among Reformed pastors showed that many are eager to see the gifts of the Spirit bear more fruit in their churches, but they don't see how. This booklet contains the outcome of the survey, and also a series of articles on several gifts (such as words of prophesy or speaking in tongues), including interviews on how these gifts can practically function in the church, and Bible studies.
No comments:

Post a Comment