Monday, 3 November 2014

N.T. Wright: Het gaat om Gods Koninkrijk op aarde

Jos Douma schreef een heldere en prikkelende blog over N.T. Wright. We hebben de Evangeliën verkeerd begrepen, stelt Wright in How God Became King. "We zijn gaan geloven in een evangelie van vergeving en verzoening binnen het schema van zonde en genade. Maar dat is niet de kern. Dit is de kern: het koninkrijk van God."

Lees ook zijn vervolgblog (en mijn reactie erop): Betekent Wright's visie op de Evangeliën nu een paradigmaverschuiving voor gereformeerde theologie, of niet?
Jos schrijft naar aanleiding van de studiedag van de Theologische Universiteit Kampen vorige week vrijdag, waar Wright sprak:

 "Morgen is een grote dag. Vrijdag 31 oktober. Tom Wright spreekt in Kampen. Zal het leiden tot een nieuwe Reformatie? (...) Zijn nieuwste boek, dat morgen wordt gepresenteerd, spreekt in elk geval stellige taal. ‘Hoe God koning werd. De kern van het evangelie herontdekt’ (...) De openingszin van ‘Hoe God koning werd’ geeft al direct de richting aan:

‘In de kern van het christelijke geloof en de geloofspraktijk waarmee ik vertrouwd ben, schuilt een fundamenteel probleem. In een traag proces dat vele jaren heeft geduurd, is mij dat duidelijk geworden. Dit probleem kan heel gemakkelijk beknopt weergegeven worden : we zijn allemaal vergeten waar het in de vier evangeliën om gaat.’

In de kern zijn we dit vergeten: dat het gaat om het koninkrijk van God op aarde. We zijn gaan geloven in een evangelie van vergeving en verzoening binnen het schema van zonde en genade. Maar dat is niet de kern. Dit is de kern: het koninkrijk van God.

Het boek is het meer dan waard om gelezen te worden. Want het stelt dus een fundamentele problematiek aan de orde: de kerk is als het om de kern van het evangelie het spoor bijster geraakt. Is het toevallig dat Tom Wright op Hervormingsdag spreekt in Nederland, in Kampen nog wel? (...) Als Tom Wright gelijk heeft dan vraagt zijn benadering ten diepste om een radicale nieuwe doordenking van de kern van het evangelie zoals dat in de Reformatie van de 16e eeuw werd herontdekt."

Jos Douma citeert Wright:

"In dit boek heb ik duidelijk willen maken dat we allemaal de evangeliën verkeerd hebben begrepen. We hebben ofwel de voor de hand liggende implicaties van de grote belijdenissen gevolgd en onszelf een pseudochristelijk verhaal wijs gemaakt waaruit de geschiedenis van Israël enerzijds, en het verhaal van Gods koninkrijk anderzijds stilletjes weggelaten zijn. Of we hebben een versie van het koninkrijk ontwikkeld waarin Gods passie voor de wereld wel een plaats krijgt, maar we kunnen dat niet combineren met de menswording en de dood van Gods eigen zoon."

En:

"Volgens mij ligt de tragiek van de moderne kerk deels in het feit dat de ‘orthodoxen’ de belijdenissen belangrijker vonden dan het koninkrijk, en dat de ‘onorthodoxen’ een koninkrijk wilden zonder belijdenis. Het is de hoogste tijd om weer samen te voegen wat nooit gescheiden had mogen worden.

De evangeliën zijn het belangrijkste middel om degenen die ze lezen en bidden te helpen het koninkrijk in vervulling te laten gaan in de wereld van morgen. We hebben de evangeliën te lang verkeerd begrepen. Het is tijd om in de kracht en de vreugde van de Geest de draad weer op te pakken."

Lees hier de volledige blog van Jos Douma.

Lees ook zijn vervolgblog (en mijn reactie erop): Betekent Wright's visie op de Evangeliën nu een paradigmaverschuiving voor gereformeerde theologie, of niet?

No comments:

Post a Comment