Friday, 24 November 2017

New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden

In de gemeente van Christus mogen we Gods stem leren verstaan en elkaar opbouwen, troosten en bemoedigen met woorden van God (1 Korintiërs 14: 3). Voor New Wine schreef ik een cursus voor de héle gemeente, om hier samen in te groeien. In zes bijeenkomsten ga je met elkaar op ontdekkingstocht.

De cursus is binnenkort online te bestellen via de webshop van New Wine of boekhandel Riemer (losse verkoop: 9,50).


In de evangeliën zien we hoe Jezus met zijn hele hart gericht is op het hart van zijn Vader. Regelmatig trekt Hij zich terug op een stille plek om te bidden en dicht bij Hem te zijn. Hij kijkt naar wat de Vader doet en spreekt de woorden die de Vader Hem geeft (Johannes 5: 19 – 20 en 12: 49). Jezus nodigt ons uit om net zo’n vertrouwelijke omgang met God te hebben en zijn stem te leren herkennen. Om te luisteren met ons hart. En in de gemeente van Christus, zegt Paulus dan, mogen we elkaar “opbouwen, troosten en bemoedigen” met woorden die de Geest ons ingeeft (1 Korintiërs 14: 3).

Met de gemeentecursus Luisterend bidden ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God dan? Hoe kunnen we onderscheiden wat van God is? En hoe kunnen we woorden van God op een liefdevolle & zorgvuldige manier met elkaar delen?Na deze cursus heb je als gemeente hopelijk iets geproefd van Gods betrokkenheid op je dagelijkse leven. En je hebt dan ervaren dat God door jou heen wil werken om anderen op te bouwen, te troosten en te bemoedigen, zodat jullie steeds meer gaan leven als getuigen van Jezus en zijn Koninkrijk.

De cursus bestaat uit zes sessies voor de hele gemeente:

1. Op Jezus gaan lijken: omgaan met de Vader

2. Op Jezus gaan lijken: meewerken met de Vader
3. Gods stem herkennen: manieren waarop God spreekt
4. Gods stem herkennen: leren onderscheiden
5. Een liefdevolle gemeenschap: zorgvuldig bidden met anderen
6. Groeien in vertrouwelijke omgang en een luisterend leven

De cursus wordt gegeven door de eigen predikant en kringleiders. Elke sessie begint plenair met een inleiding door de predikant. Vervolgens ga je in kleine groepen uiteen voor bespreking en gebed.
Het cursusmagazine reikt stof aan voor de plenaire inleidingen, en bevat gespreksmateriaal voor de verwerking in kleine groepen (inclusief oefeningen voor lectio divina, met uitleg door Jos Douma).

Het is natuurlijk mooi om deze cursus te combineren met een prekenserie aan de hand van de inleidingen in het cursusmagazine.


Het verstaan van Gods stem en het “opbouwen, troosten en bemoedigen” van elkaar met woorden van God, is geen kwestie van een “stappenplan” dat je leert in een "cursus profetie", al mag deze gemeentecursus je hopelijk wel op weg helpen. Het gaat om een leven in nauwe verbondenheid met God, waarin je steeds meer vertrouwd mag raken met de stem van de goede Herder.“Luisterend bidden” is dan niet alleen iets wat we doen op onze huiskringen, maar het mag een leefstijl worden. Zodat we groeien in een ontvankelijke houding en in onze dagelijkse bezigheden en ontmoetingen steeds meer gericht zijn op de God: “Vader, wat bent U hier aan het doen, en hoe wilt U dat ik daarbij aansluit?”Zo mogen we steeds meer “open kanalen” zijn voor wat God wil doen in de levens van mensen om ons heen – in onze dorpen, wijken en straten.

De cursus kan binnenkort worden besteld in de webshop van New Wine (http://www.new-wine.nl/resources/cursussen/luisterend-bidden/)

No comments:

Post a Comment