Monday, 20 June 2016

Twee nieuwe stafwerkers New Wine Nederland

Vanaf deze maand werk ik twee dagen per week voor New Wine Nederland als stafwerker Theologie en toerusting.
Samen met Bart Visser, die aan de slag gaat als stafwerker Leiderschap en organisatie, ga ik het werk van New Wine onder predikanten en voorgangers (en hun teams) verder ontwikkelen.
Ons verlangen: Lokale kerken zien groeien in het getuigen van het Koninkrijk van God, in de kracht van de heilige Geest.

New Wine Nederland meldt:

Twee nieuwe stafwerkers New Wine Nederland

Het bestuur van New Wine heeft twee stafleden benoemd die elk voor 40% in dienst komen. Bart Visser is benoemd tot Stafwerker Leiderschap en Organisatie en Ronald Westerbeek wordt Stafwerker Theologie en Toerusting. Het doel van hun benoeming is om het werk van New Wine onder predikanten en voorgangers en in lokale kerken verder te ontwikkelen.

Investeren in lokale kerken

Ds. Jan-Maarten Goedhart, die per 1 juli a.s. aantreedt als nieuwe voorzitter van het bestuur: “Ik ben ongelooflijk blij met deze benoemingen, omdat ik denk dat Ronald en Bart New Wine veel te bieden hebben. We zien al jaren een groeiend aantal christenen en gemeenten aanhaken bij de zomerconferentie, maar vaak is het moeilijk om wat zij daar ervaren mee te nemen naar hun eigen kerk. Door meer in te zetten op toerusting en ondersteuning, juist op de terreinen van theologie en leiderschap, zetten we een belangrijke stap. Het is dus een strategische keuze om juist hierin te investeren.”

Even voorstellen: Bart Visser

Bart Visser (38) is theoloog en kerkmusicus. Hij werkte in verschillende kerken en adviseerde predikanten, kerkenraden en muziekcommissies op het gebied van muziek en was eindredacteur en projectleider van de protestants-evangelische liedbundel Hemelhoog. In de afgelopen jaren studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in kerkelijk leiderschap en vernieuwingsprocessen.
Bart is geen onbekende voor New Wine. Voorheen was hij verantwoordelijk voor het taakveld muziek. Bij de zomerconferentie was hij lid van het programmateam, initieerde de samenwerking met Tear en treedt hij op als host van het volwassenprogramma.
Bart is getrouwd met Ineke en (pleeg)vader van Jullia en Kingston. Hij is lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten.

Even voorstellen: Ronald Westerbeek

Ronald Westerbeek (45) is systematisch theoloog en oud-kerkplanter van ICF Amersfoort, een multiculturele kerkplanting vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Amersfoort. Eerder was hij hoofdredacteur van het christelijke opinieblad CV•Koers. Hij is getrouwd met Nienke en samen hebben ze twee dochters, Myrthe en Noa. Nienke werkt als directeur van Compassion Nederland.
Ronald doet promotieonderzoek aan de VU, gericht op een dogmatische doordenking van de theologie van het Koninkrijk van God en de charismatische vernieuwing van New Wine.
De afgelopen jaren was Ronald actief betrokken bij New Wine in Europe (nu LifeStream Europe), onder meer in het interim-leiderschapsteam en het ministry-team. Onlangs verscheen zijn boek Feest van het Koninkrijk, een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader.

Ronald en Bart zijn per 1 juni in dienst gekomen. Op de zomerconferentie zullen zij beiden worden voorgesteld en zullen wij met hen bidden om een zegen over hun werk.


No comments:

Post a Comment